Kontakt

 

Styrelsen

Ordförande Jan Johansson
Telefon:076-0406446, E-post: jananders.joha@gmail.com

Vice ordförande Lars Persson
Telefon:070-321 61 93

Kassör Gudrun Andersson
Telefon:070-555 94 86

Sekreterare Barbro Jönsson
Telefon:070-317 66 59, E-post: barbro.b.joensson@gmail.com

Ledamot Anne Höglund
Telefon: 0221- 153 97

Ledamot Sari Säkkilä
Telefon: 073-9759794