Välkommen till Naturskyddsföreningen i Köping

Välkommen att ta del av vår Hemsida, hör gärna av dig med frågor och idéer!

Vi tycker att det är trevligt att du besöker vår hemsida för att inhämta information eller om det bara är av nyfikenhet på vår organisation för att eventuellt bli Medlem!

 

Vår önskan till medlemmar och besökare på vår hemsida

En riktig fin och skön höst med naturupplevelser!

 

                                         Kommande under hösten 2021:

12/9 Svamputflykt  10.00, samling Tunadalsparkeringen, ledare Gudrun Andersson och Per Jonsson               Genomfört i regnväder!

16/9 Årsmöte, 18.30, Studiefrämjandets lokal. Västra Långgatan 10 Köping Genomfört

20/9  Biblioteket 18.00 _ 19.30 ”Namibia vattenhål i öknen.  Genomfört

                                       

                                                Genomfört

Söndagen den 20 Juni kl. 10.00 – max 13.00, De vilda Blommornas dag.

Samling vid parkeringen, Norsa Hagar, uppgången till vindskydd för fågelskådning.

Ledare: Per Jonsson

 

Lördagen den 22/5 Tipsrunda  i Skoftestaslingan, öppet mellan 10.00 – 13.00, du kan delta i två tips med olika inriktningar,  Rädda Bina  och Fairtrade. Ingen startavgift men priser som har anknytning till de olika inriktningarna. Tipspromenaden startar vid infoskylt där Skoftesta – spåret startar, intill Ringvägen,  Köping.  Kontakt med frågor?  Jan Johansson  076-0406446

Rädda Bina Kampanjen. ICA – stiftelsen stöttar Naturskyddsföreningens arbete för biologisk mångfald.

 

Tipspromenad i Kungsör

Under tiden 18 – 23/1, V 3, har du möjlighet att delta i vår tipspromenad med start vid Bokskåpet i Malmberga. De 12 frågorna hittar du längs byvägen genom Malmberga – Västra Ekeby och vidare mot Ekebyholm.  Tipslappar hittar du i Bokskåpet, ifyllda lappar lämnar du i den svarta brevlådan bredvid bokskåpet.  Priser, bland annat Naturskyddsföreningens årsbok                      ”Ut i Naturen”!                         

Alla Välkomna! Ingen startavgift!

Emelie Bergermarker arrangerade denna tipsrunda i samarbete med vår krets.

Pristagare utsedda och fått sina priser, tack till er som deltog!

 

Annat som är värt att nämna: 

 

                                           Vi bevakar och kollar upp

Skötsel av Ekbacken vid Kungsängen, Uppröjning av stigar börjar vintern 2020 enligt det svar vi fått på vår förfrågan. Röjningen påbörjad, besök tillsammans med Kommunens ansvarige den 17/12. Återbesök vid tillfälle under April eller Maj. Se kommande information.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut, nybyggnad av enbostadshus, se BBL 13/9, överklagan inlämnad den 20/9 till Samhällsbyggnadsnämnden, Länsstyrelsen i Västmanlands län fattar beslut. Svar från Länsstyrelsen, ”Länsstyrelsen anser att bristen i ärendet är av sådan väsentlig karaktär att beslutet ska upphävas och att ärendet ska sändas åter till nämnden för erforderlig handläggning av inkommen ansökan av förhandsbesked”. Ny överklagan inlämnad 20/1 efter Samhällsbyggnadsnämndens   beslut och motivering den 19/12. Frågor? Ring Jan Johansson 076-0406446

Sjötullen 1:2,  Lämnat synpunkter på samrådsförslag till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Slamlagring vid Tränsta, vi har varit med vid 2 möten angående slamlagring i Tränsta som de närvarande vill stoppa. Se BBL den 1/11 och 11/11. Vi informeras av de närboende om vad som händer. Orosanmälan är gjort till Hallstahammars och Köpings Kommun. Frågor? Ring Jan Johansson 076-0406446

Slam från Köpings reningsverk, se BBL 21/2 och 26/2, vi har ställt följdfrågor om hanteringen som vi återkommer till! Frågor? Ring Jan Johansson tel. 076-0406446.

Slamlagring / spridning i Himmeta. Se BBL 2/11, vår insändare BBL 27/11 2020. Frågor? Ring Jan Johansson  tel. 076-0406446

Vindkraftsprojekt. Torsdagen den 25/2 2021 fick vi en första information av representanter för vindkraftsbolaget OX2 om utveckling av vindpark vid Tretjärnsberget i nordvästra delen av kommunen. Efter att förslagsunderlag presenteras påbörjas en samrådsrunda, Informationen uppdateras.  Frågor? Kontakta Jan Johansson  tel. 076-0406446

Kommer att besvara samråd angående utökat miljötillstånd för Norsa avloppsreningsverk.            Frågor? Kontakta Jan Johansson tel. 076-0406446

 

                                                         Boktips

Ett Hållbart Liv” en bok för dig som vill leva mer hållbart! läs mer om boken på Naturskyddsforeningen.se

”Naturligtvis”, bok för den biologiska mångfalden i din trädgård. En bok från Naturskyddsföreningen.

Ut i Naturen, Naturskyddsföreningens årsbok, Utflykter – Äventyr -Upplevelse

Middags – kompassen, kokbok, Naturskyddsföreningens årsbok 2021

 

Strömstaren överst på sidan är fotograferad av Hans Klinga.

Naturområde - Norsa hagar

Naturområde – Norsa hagar, Köping