Välkommen till Naturskyddsföreningen i Köping

Välkommen att ta del av vår Hemsida, hör gärna av dig med frågor och idéer!

Vi tycker att det är trevligt att du besöker vår hemsida för att inhämta information eller om det bara är av nyfikenhet på vår organisation för att eventuellt bli Medlem!

 

Trevlig sensommar!

 

Vi önskar våra medlemmar och övriga besökare på vår hemsida, trotts rådande omständigheter, fina dagar i Augusti!

Planering av höstprogrammet pågår och väntas skickas ut till våra medlemmar i slutet på augusti, början på september.  Kommer även att finnas på vår hemsida! OBS Aktiviteter vid Norra Torpet i Norsa, sista helgen i augusti, inställt!

Kommande:

 

 

Annat som är värt att nämna: 

 

Vi bevakar och kollar upp:

Skötsel av Ekbacken vid Kungsängen, Uppröjning av stigar börjar vintern 2020 enligt det svar vi fått på vår förfrågan. Röjningen påbörjad, besök tillsammans med Kommunens ansvarige den 17/12. Återbesök vid tillfälle under April eller Maj. Se kommande information.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut, nybyggnad av enbostadshus, se BBL 13/9, överklagan inlämnad den 20/9 till Samhällsbyggnadsnämnden, Länsstyrelsen i Västmanlands län fattar beslut. Svar från Länsstyrelsen, ”Länsstyrelsen anser att bristen i ärendet är av sådan väsentlig karaktär att beslutet ska upphävas och att ärendet ska sändas åter till nämnden för erforderlig handläggning av inkommen ansökan av förhandsbesked”. Ny överklagan inlämnad 20/1 efter Samhällsbyggnadsnämndens   beslut och motivering den 19/12. Frågor? Ring Jan Johansson 076-0406446

Sjötullen 1:2,  Lämnat synpunkter på samrådsförslag till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Slamlagring vid Tränsta, vi har varit med vid 2 möten angående slamlagring i Tränsta som de närvarande vill stoppa. Se BBL den 1/11 och 11/11. Vi informeras av de närboende om vad som händer. Orosanmälan är gjort till Hallstahammars och Köpings Kommun. Frågor? Ring Jan Johansson 076-0406446

Slam från Köpings reningsverk, se BBL 21/2 och 26/2, vi har ställt följdfrågor om hanteringen som vi återkommer till! Frågor? Ring Jan Johansson tel. 076-0406446.

Boktips

Ett Hållbart Liv” en bok för dig som vill leva mer hållbart! läs mer om boken på Naturskyddsforeningen.se

”Naturligtvis”, bok för den biologiska mångfalden i din trädgård. En bok från Naturskyddsföreningen.

Genomförda Aktiviteter Våren 2020

1/2 Utflykt Strömstaren, se insänt i BBL den 7/2

22/2 Närvarade vid Länsförbundets möte i Västerås.

18/3 Namibia – vattenhål i öknen!  Inställt, orsak Coronaviruset.

25/3  Årsmöte, Inställt, framflyttat på obestämd tid.  

16/5 Faunapassagen Östtuna & Kallstena Inställt.

5/6 Naturnatten, Inställt!

14/6 De vilda blommornas dag, genomfört!

 

Naturskyddsföreningen i Köping arrangerar utflykter i vår närmiljö. Vi besöker intressanta naturmiljöer och tittar på något speciellt, fåglar, växter, svampar etc.

Vi önskar alla välkomna till våra aktiviteter, oavsett om man är medlem eller ej. Några av våra syften är ju upplysningsverksamhet och spridning av information.

Alla aktiviteter är kostnadsfria, om inget annat sägs och ordnas i samarbete med Studiefrämjandet och ibland andra föreningar.

Strömstaren överst på sidan är fotograferad av Hans Klinga.

Naturområde - Norsa hagar

Naturområde – Norsa hagar, Köping