Välkommen till Naturskyddsföreningen i Köping

Välkommen att ta del av vår Hemsida, hör gärna av dig med frågor och idéer!

Styrelsen önskar våra medlemmar och besökare på vår hemsida en:

 en Fin höst och välkomna till våra aktiviteter!

 Se program för hösten.

Kommande program

22/10 Insekter – biologisk mångfald. Köpings Stadsbibliotek.

Annat som är värt att nämna:

 

Vi bevakar och kollar upp!

Skötsel av Ekbacken vid Kungsängen, Uppröjning av stigar börjar vintern 2020 enligt det svar vi fått på vår förfrågan.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut, nybyggnad av enbostadshus, se BBL 13/9, överklagan inlämnad den 20/9 till Samhällsbyggnadsnämnden, Länsstyrelsen i Västmanlands län fattar beslut. Frågor? Ring Jan Johansson 076-0406446

Sjötullen 1:2,  Lämnat synpunkter på samrådsförslag till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Boktips

Ett Hållbart Liv” en bok för dig som vill leva mer hållbart! läs mer om boken på Naturskyddsforeningen.se

”Naturligtvis”, bok för den biologiska mångfalden i din trädgård. En bok från Naturskyddsföreningen

Genomförda aktiviteter under hösten 2019

Svamputflykt Lördagen 14/9

I strålande solsken tog vi oss till Andersgården strax söder om Färna för att leta skogens guld i den närbelägna skogen. Vår svampexpert Gudrun berättade om förutsättningen för dagen, 1 timma i skogen sedan återsamling vid Andersgården. Vid återkomsten väntade korvgrillning, Kalle Viborg med medhjälpare såg till att både vuxna och barn fick korv och dryck. Gudrun kunde sedan prata svamp när deltagarna visade upp vad man lyckats få tag i, lite varierande hur mycket man hittat. Som avslutningen lottades Fairtrade – kaffe och choklad ut bland deltagarna. de som hade lyckan med sig var naturligtvis glada över att få stoppa ner kaffe och choklad i svampkorgen.                                                                                                                   

Sista frågan till deltagarna var om de var nöjda med dagen? Vi fick ett runga ja! Tack för det! Några passade även på att titta runt inne i Unga Örnars, Andersgården.

Andersgården ligger alldeles intill sjön Långsvans norra del vilket gjorde utflykten ännu mer trivsam.  

31/8 Geologisk utflykt

25/8 Naturvårdsprojekt, Norra torpet i Norsa hagar.

Söndagen den 25/8 fans vi på plats när Miljökontoret har familjedag vid Norra Torpet i Norsa hagar. Vi hade ett bord med informationsmaterial samt ett ”Torptips” med 6 frågor. Vårt bord med info och tips tilldrogs ett stort intresse. Pristagare är framlottade bland de som hade 5 och 4 rätt. Priserna bestod av Fågelholk – 2 insektshotell – Boken ”Ett Hållbart Liv” samt Fairtrade – kaffe.

Rätta svar i Naturskyddsföreningens ”torptipps”. Rätt svar i rött.

  1. I Köping kan du hitta en butik som är godkänd av Naturskyddsföreningen och har märkningen ”Bra Miljöval”, vilken?

    1. Willys  X. ICA Maxi  2 .Lidel

2.  Greta Thunberg, miljöaktivist, känd världen över och träffat ledare världen över för att föra fram sitt budskap om att leva upp till Parisavtalet. Nu är hon på väg över Atlanten i en segelbåt. Vilket land ska hon först till?

  1. Mexiko  X. USA  2. Kanada

3. Att Västmanland har Rådjur som landskapssymbol, djur, känner du säkert till men vilken fågel har vi som symbol?

  1. Smålom  X. Gulsparv  2. Tofsmes

4. Klimatmål. Bland riksdagens klimatmål finns en sänkning av vägtrafikens utsläpp w växthusgaser med X% från 2010 till 1030, hur mycket ska man sänka?

  1. 60%  X. 80%  2. 70%

5. Vid FN:s toppmöte 2015 antog världens stads och regeringschefer Agenda 2030 med dess ?? globala mål för hållbar utveckling. Hur många mål antog man?

  1. 10  X. 17  2. 25

6. Ett bra sätt att förbättra villkoren för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom är att välja Fairtrade-märkta produkter när du handlar, kaffe, bananer, the, vin, rosor mm. Hur många Fairtrade- märkta varor finns att köpa i Sverige?

  1. 1100  X. 2200  2. 600

 

Genomförda aktiviteter under våren.

Söndagen den 16/6, De vilda blommornas dag! 

Vårens program avslutades med utflykt till Norsa Naturområde för att se på de blommor som finns där.

 

 

 

 

 

De vilda blommornas dag i Norsa.

I hela Norden firas De vilda blommornas dag den 16 juni i år. Det är Botaniska föreningen som infört dagen och Naturskyddsföreningen som naturligtvis också firar den. I Köping var det en förtjusande dag med lite moln som skönt nog skymde solen. Det var väldigt varmt ändå,  när vi vandrade in i Norsa hagar, vårt fina naturområde med både blommor och fåglar.

I år var växtligheten överväldigande jämfört med föregående år, då mycket hade torkat bort. De orkidéer som vi såg många av  i fjol , grönvit nattviol, fann  vi bara två i år. Efter den rikliga blomningen förra året vilade de nog i år.

Vi gick en bit på stigen upp mot plattformen och Per Jonsson visade där både en pion, antagligen  förvildad, och likaledes förvildad palsternacka, som vi också sett uppe vid parkeringen. Längs stigen såg vi också teveronika och ärenpris och många andra vanliga blommor.

Vi vandrade sedan längs stigen och såg busken benved som nu har små vita blommor men senare får orangeröda frukter och lyser lång väg. Trolldruvan som växer längs stigen har inga blommor i år men väldigt kraftiga blad.

Rosor av olika slag lyste överallt i hagarna med rosa och röda blommor, tydligen mycket gynnade av den varma  våren och den varma sommaren i fjol.

Gula blommor finns gott om ,  smörblommorna, blodroten med 4 kronblad, vårfingerört med 5 kronblad och gåsört  med sina gråludna parblad längs marken.

Per som ser små växter bra, visade oss också några månlåsbräken inne i hagen.

De har sporer i stället för frön och man måste ha ”växtögon” för att se dem.

Vi fikade i en fantastisk prästkragsäng,  där även brudbröd , en skir släkting till älggräs växte, ett bra bevis för att hagen är en rik betad torräng.

Till slut tog vi vägen om Norra torpet som kommunen rustar upp för skolbarn och andra intresserade med olika kryddväxter och gamla trädgårdsväxter.

Tyvärr har några haft sönder fönstren så de får nu ersättas av nya.

Vi var överens om att vandringen varit skön och vilsam med en hel del nya kunskaper.

 

Barbro Jönsson

 

5/6 Naturnatten 2019

Onsdagen den 5/6 med start 21.00 gjorde vi vår årliga utflykt för att lyssna och ev. se skymnings och nattaktiva fåglar. Vädret var det allra bästa och vi fick möjlighet att lyssna på Nattskärror vilket gjorde att alla var nöjda vid återkomsten till Köping några minuter in på Nationaldagen.

25/5 Utflykt till Kolarbyn.

Lördagen den 25 maj gjorde vi en uppskattad utflykt till Kolarbyn för att bese Sveriges mest primitiva vandrarhem. Information och guidning Gunnar Erikson och anläggningens ägare. Rundvandringen och besöket avslutades med Korvgrillning.

 

 

 

Naturskyddsföreningen i Köping arrangerar utflykter i vår närmiljö. Vi besöker intressanta naturmiljöer och tittar på något speciellt, fåglar, växter, svampar etc.

Vi önskar alla välkomna till våra aktiviteter, oavsett om man är medlem eller ej. Några av våra syften är ju upplysningsverksamhet och spridning av information.

Alla aktiviteter är kostnadsfria, om inget annat sägs och ordnas i samarbete med Studiefrämjandet och ibland andra föreningar.

Strömstaren överst på sidan är fotograferad av Hans Klinga.

Naturområde - Norsa hagar

Naturområde – Norsa hagar, Köping