Välkommen till Naturskyddsföreningen i Köping

Välkommen att ta del av vår Hemsida, hör gärna av dig med frågor och idéer!

Vi tycker att det är trevligt att du besöker vår hemsida för att inhämta information eller om det bara är av nyfikenhet på vår organisation för att eventuellt bli Medlem!

 

Vår önskan till medlemmar och besökare på vår hemsida 

En fin och skön Natur –  Sommar 2024!

 Vårprogram 2024

7/3 Årsmöte 18.30 , Forum  Genomfört

23/3 Utflykt till Tysslingen, samling Tunadalsparkeringen 08.00.  Genomfört

20/4 Länsförbundets årsmöte, Sala,  9.30 – ca. 16.00. Hör av dig som vill samåka. Janne 076- 0406446 Endast för medlemmar. Genomfört

27/4 Bussresa till Hornborgarsjön. anmälan till tina_nordberg@hotmail.com  för medlemmar. Genomfört

4/5 10.00 – 13.00 Tipspromenad Karlbergsskogen, gratis – EKO – priser Genomfört

18/5 Vi finns på plats vid Kommunens plantbytardag vid Norsa – torpet med info och tipsrunda, EKO – priser. Genomfört

22/5 Biologiska mångfaldens dag, vi lottar ut  5 st insektshotell. Skicka ett SMS med namn till 076-040646 senast 22/5  så deltar du i utlottningen. Endast för medlemmar.  Avslutat

8/6 Natfågellysning  21.00 – 02.00. Kontakt Daniel Bremer HOF   Genomfört

16/6  10.00 – ca 13.00 Vilda Blommornas dag , naturområdet Nors Hagar. Kontakt Barbro Jönsson 070-3176659 Genomfört

Frågor / funderingar? Ring eller SMS:a ordf.  Jan Johansson  076-0406446

 Höstprogram 2023

16/9 10.00 – 14.00 Visning Hästhagen, ”Matplats för Pollinerare”.                                                                            Vi finns på plats med information och tipsrunda när Köpings kommun visar och informerar om det lokala naturvårdsprojektet vid Hästhagen.  Här har blomsteräng samt buskar och träd, som är bra för pollinerare, planterats.                                                                                                                                                          Hitta dit. Parkera på Skoftestaslingans parkering utmed Ringvägen, gå över Ringvägen och vallen till grönområdet.  Se även kommunens hemsida, evenemang, med platsbeskrivning på karta.                            Alla Välkomna!                                                                                                                                                                                 Kontakt / frågor mm.: Jan Johansson  076-0406446   jananders.joha@Gmail. com        Genomfört 

16/9 Utflykt till Hjälstavikens naturreservat.                                                                        Genomfört                                                                                                     

23/9 09.00 – 12.00 Svan våtmark                                                                                                                                             I samarbete med Köpings kommun och HOF                                                                                                                     Vi besöker våtmarken som med LONA – pengar ordning – ställts för att främja den biologiska mångfalden. Mer information på kommunens hemsida, evenemang.                                                                08.00 samling vid Tunadalsparkeringen för samåkning.                                                                                      Kontakt / frågor mm.: Jan Johansson 076-0406446                               Genomfört

V 40 Miljövänliga veckan                                                                                                                                                                      EKO – utställning på Biblioteket Kungsör, På Willys för att informera om varför vi ska välja EKO.   Genomfört

16/11 Föredrag / film med Ingemar Lind, ”Mitt Stora Äventyr” på Biblioteket.     Genomfört

Nästkommande program Våren / Sommaren 2023

4/2  10.00 – ca 14.00 Strömstare – utflykt Samling Tundalsparkeringen, ledare – Kenneth N. 073-9348285 Genomfört

2/3  18.30 –  Årsmöte på Volvogården,  Välkomna! Kenneth och Tina Nordberg visar bilder från Brasilien. Genomfört 

15/4  09.30 – 15.30 Länsförbundets Årsmöte, plats IP – paviljongen  Köping. Endast för medlemmar, anmälan senast 9/4

29/4  10.00 – 13.00 Tipspromenad på Skoftestaspåret. Alla Välkomna att tippa, Ingen startavgift – Priser – och fika. Naturskyddsföreningen – Unga Örnar och Kyrkan i samverkan för att uppmärksamma Fairtrade och Rädda Bina – kampanjen.

27/5  10.00 – 13.00 finns vi på plats med info om Rädda Bina – kampanjen och tipspromenad vid Kommunens Plantbytardag. Plats: Norstorpet.  Välkomna! Kontakt / frågor? Jan Johansson 076-0406446

Genomförda aktiviteter 2022.

 5/2  kl. 10.00.  Strömstare och Vintersvampar.  Vi studerar den svartvita dykaren på något lämpligt ställe. Om inte snötäcket är för tjockt, får vi inblick i vinterns Svampar.                                                                                                              Genomfört: Fint väder med sol och vi kunde studera både Strömstaren och vintersvampar.                                                  

Genomfört: Årsmöte Torsdagen den 10/3 kl. 18.30, plats: Volvogården.      Nya styrelsen presenteras inom kort på vår hemsida.

Övrigt.  Insändare om kriget i Ukraina, Infört på BBL:s papperstidning 11/3, även på Magazin 24:s nättidning. Undertecknad av vår krets tillsammans med Skinnskatteberg och Hallstahammars – kretsen.

Genomfört:  23/4, 09.30 – 15.00  Länsförbundets årsmöte vid Skinnskattebergs Skogsmästarskola. även skogsutflykt. Öppet för alla medlemmar. Frågor? Ring 076-0406446 , jananders.joha@gmail.com         

Genomfört: 14/5  06.00 – Vårpromenad längs Jägaråsen, Kenneth Nordberg 073-9348285

Genomfört: 21/5  09.45 –  Faunapssager Kallstena – Östuna och Gisslarbo Jan Johansson 076-0406446

Genomfört:  22/5  10.00 – 14.00  Torpet Norsa  Biologiska Mångfaldens dag. Jan Johansson 076-0406446                                                           Rätt Tipsrad: 1.

Genomfört:  4/6 21.00 –   Naturnatten.

Genomfört: 19/6  10.00 – De vilda blommornas dag.

Genomfört: 10/9 Svamputflykt, förhoppningsvis hittar vi ett givande svampställe. Om inte vår guide hittar något bra svampställe kan utflykten bli till ett vackert naturområde

Genomfört: 3 – 8/9 Miljövänliga veckan, utställning på Stadsbiblioteket Köping. Tema Ekologisk Mat och Ekologiskt  Lantbruk.

Genomfört: Onsdagen den 9/11 18.30 – 20.30.  Bildvisning / Föreläsning med Joakim Ed på Forum om fåglar.

                                       Våra aktiviteter hösten 2021 är genomförda.

12/9 Svamputflykt  10.00, samling Tunadalsparkeringen, ledare Gudrun Andersson och Per Jonsson                                           Genomfört i regnväder!

16/9 Årsmöte, 18.30, Studiefrämjandets lokal. Västra Långgatan 10 Köping Genomfört

20/9  Biblioteket 18.00 _ 19.30 ”Namibia vattenhål i öknen.  Genomfört

Söndagen den 20 Juni kl. 10.00 – max 13.00, De vilda Blommornas dag.

Samling vid parkeringen, Norsa Hagar, uppgången till vindskydd för fågelskådning.

Ledare: Per Jonsson

Lördagen den 22/5 Tipsrunda  i Skoftestaslingan, öppet mellan 10.00 – 13.00, du kan delta i två tips med olika inriktningar,  Rädda Bina  och Fairtrade. Ingen startavgift men priser som har anknytning till de olika inriktningarna. Tipspromenaden startar vid infoskylt där Skoftesta – spåret startar, intill Ringvägen,  Köping.  Kontakt med frågor?  Jan Johansson  076-0406446

Rädda Bina Kampanjen. ICA – stiftelsen stöttar Naturskyddsföreningens arbete för biologisk mångfald.

 

Tipspromenad i Kungsör

Under tiden 18 – 23/1, V 3, har du möjlighet att delta i vår tipspromenad med start vid Bokskåpet i Malmberga. De 12 frågorna hittar du längs byvägen genom Malmberga – Västra Ekeby och vidare mot Ekebyholm.  Tipslappar hittar du i Bokskåpet, ifyllda lappar lämnar du i den svarta brevlådan bredvid bokskåpet.  Priser, bland annat Naturskyddsföreningens årsbok                      ”Ut i Naturen”!                         

Alla Välkomna! Ingen startavgift!

Emelie Bergermarker arrangerade denna tipsrunda i samarbete med vår krets.

Pristagare utsedda och fått sina priser, tack till er som deltog!

 

Annat som är värt att nämna: 

 

                                           Vi bevakar och kollar upp

Skötsel av Ekbacken vid Kungsängen, Uppröjning av stigar börjar vintern 2020 enligt det svar vi fått på vår förfrågan. Röjningen påbörjad, besök tillsammans med Kommunens ansvarige den 17/12. Återbesök vid tillfälle under April eller Maj. Se kommande information.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut, nybyggnad av enbostadshus, se BBL 13/9, överklagan inlämnad den 20/9 till Samhällsbyggnadsnämnden, Länsstyrelsen i Västmanlands län fattar beslut. Svar från Länsstyrelsen, ”Länsstyrelsen anser att bristen i ärendet är av sådan väsentlig karaktär att beslutet ska upphävas och att ärendet ska sändas åter till nämnden för erforderlig handläggning av inkommen ansökan av förhandsbesked”. Ny överklagan inlämnad 20/1 efter Samhällsbyggnadsnämndens   beslut och motivering den 19/12. Frågor? Ring Jan Johansson 076-0406446

Sjötullen 1:2,  Lämnat synpunkter på samrådsförslag till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Slamlagring vid Tränsta, vi har varit med vid 2 möten angående slamlagring i Tränsta som de närvarande vill stoppa. Se BBL den 1/11 och 11/11. Vi informeras av de närboende om vad som händer. Orosanmälan är gjort till Hallstahammars och Köpings Kommun. Frågor? Ring Jan Johansson 076-0406446

Slam från Köpings reningsverk, se BBL 21/2 och 26/2, vi har ställt följdfrågor om hanteringen som vi återkommer till! Frågor? Ring Jan Johansson tel. 076-0406446.

Slamlagring / spridning i Himmeta. Se BBL 2/11, vår insändare BBL 27/11 2020. Frågor? Ring Jan Johansson  tel. 076-0406446

Vindkraftsprojekt. Torsdagen den 25/2 2021 fick vi en första information av representanter för vindkraftsbolaget OX2 om utveckling av vindpark vid Tretjärnsberget i nordvästra delen av kommunen. Efter att förslagsunderlag presenteras påbörjas en samrådsrunda, Informationen uppdateras.  Frågor? Kontakta Jan Johansson  tel. 076-0406446

Kommer att besvara samråd angående utökat miljötillstånd för Norsa avloppsreningsverk.            Frågor? Kontakta Jan Johansson tel. 076-0406446

 

                                                         Boktips

Ett Hållbart Liv” en bok för dig som vill leva mer hållbart! läs mer om boken på Naturskyddsforeningen.se

”Naturligtvis”, bok för den biologiska mångfalden i din trädgård. En bok från Naturskyddsföreningen.

Ut i Naturen, Naturskyddsföreningens årsbok, Utflykter – Äventyr -Upplevelse

Middags – kompassen, kokbok, Naturskyddsföreningens årsbok 2021

Tusen och 1 Art, Naturskyddsföreningens årsbok skriven av Martin Emtenäs

 

 

Naturområde - Norsa hagar

Naturområde – Norsa hagar, Köping